δείτε το pdf αρχείο ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ
δείτε το pdf αρχείο ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

δείτε το pdf αρχείο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΣΩΜΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

δείτε το pdf αρχείο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2020

δείτε το pdf αρχείο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

δείτε το pdf αρχείο ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 19.07.2021

δείτε το pdf αρχείο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΣ ΣΕ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΣ

δείτε το pdf αρχείο Αποφάσεις της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 19ης Ιουλίου 2021

δείτε το pdf αρχείο ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
δείτε το pdf αρχείο ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
δείτε το pdf αρχείο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
δείτε το pdf αρχείο ΜΟΝΑΔΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

δείτε το pdf αρχείοδείτε το zip αρχείοΑποφάσεις της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 5ης Ιουλίου 2021

δείτε το pdf αρχείοδείτε το zip αρχείοΑπαντήσεις επί των ερωτημάτων που ετέθησαν με τα πρόσθετα θέματα από Μέτοχο της Εταιρείας ενόψει της ΤΓΣ της 05.07.2021

δείτε το pdf αρχείοδείτε το zip αρχείοΥΠΟΓΡΑΦΗ ΔΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

δείτε το pdf αρχείοδείτε το zip αρχείοΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ TAKTIKH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ 2021
δείτε το pdf αρχείοδείτε το zip αρχείοΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ
δείτε το pdf αρχείοδείτε το zip αρχείοΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

δείτε το pdf αρχείοδείτε το zip αρχείοΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ TAKTIKH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ 2021
δείτε το pdf αρχείοδείτε το zip αρχείοEΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΧΡΗΣΗΣ 2020
δείτε το pdf αρχείοδείτε το zip αρχείοΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.
δείτε το pdf αρχείοδείτε το zip αρχείοΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
δείτε το pdf αρχείοδείτε το zip αρχείοΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2020
δείτε το pdf αρχείοδείτε το zip αρχείοΕΝΤΥΠΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ
δείτε το pdf αρχείοδείτε το zip αρχείοΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
δείτε το pdf αρχείοδείτε το zip αρχείοΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ
δείτε το pdf αρχείοδείτε το zip αρχείοΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ
δείτε το pdf αρχείοδείτε το zip αρχείοΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
δείτε το pdf αρχείοδείτε το zip αρχείοΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

04-06-2021 - δείτε το pdf αρχείοδείτε το zip αρχείοΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

23-04-2021 - δείτε το pdf αρχείοδείτε το zip αρχείοΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2020

20-04-2021 - δείτε το pdf αρχείοδείτε το zip αρχείοΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

13-04-2021 - δείτε το pdf αρχείοδείτε το zip αρχείοΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 2021

24-03-2021 - δείτε το pdf αρχείοδείτε το zip αρχείοΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

14-12-2020 - δείτε το pdf αρχείοδείτε το zip αρχείοΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

05-11-2020 - δείτε το pdf αρχείοδείτε το zip αρχείοΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

07-10-2020 - δείτε το pdf αρχείοδείτε το zip αρχείοNEA ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ

02-10-2020 - δείτε το pdf αρχείοδείτε το zip αρχείοΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ

30-9-2020 - δείτε το pdf αρχείοδείτε το zip αρχείο30/9/2020 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2020 - 30/06/2020

13-8-2020 - δείτε το pdf αρχείοδείτε το zip αρχείοΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2019-31/12/2019

13-8-2020 - δείτε το pdf αρχείοδείτε το zip αρχείοΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

06-08-2020 - δείτε το pdf αρχείοδείτε το zip αρχείοΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

05-08-2020 - δείτε το pdf αρχείοδείτε το zip αρχείοΔιευκρινήσεις στα ερωτήματα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

05-08-2020 - δείτε το pdf αρχείοδείτε το zip αρχείοΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

03-08-2020 - δείτε το pdf αρχείοδείτε το zip αρχείοΑπάντηση σε ερωτήματα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

29-07-2020 - δείτε το pdf αρχείοδείτε το zip αρχείοΑπαντήσεις επί των ερωτημάτων που ετέθησαν με τα πρόσθετα θέματα από Μέτοχο της Εταιρείας ενόψει της ΤΓΣ της 16.07.2020

16-07-2020 - δείτε το pdf αρχείοδείτε το zip αρχείοΑποφάσεις της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 16ης Ιουλίου 2020

δείτε το pdf αρχείοδείτε το zip αρχείοΑναθεωρημένη Ημερήσια Διάταξη της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 16ης Ιουλίου 2020
δείτε το pdf αρχείοδείτε το zip αρχείοΣχέδιο Προτεινόμενων Αποφάσεων & Αιτιολόγηση Πρόσθετων Θεμάτων από Μέτοχο
δείτε το pdf αρχείοδείτε το zip αρχείοΑναθεωρημένο Εντυπο διορισμού αντιπροσώπου

δείτε το pdf αρχείοδείτε το zip αρχείοΣχέδιο Πολιτικής Αποδοχών
δείτε το pdf αρχείοδείτε το zip αρχείοΣχέδιο Εναρμόνισης του καταστατικού με τις διατάξεις του Ν.4548/2018
δείτε το pdf αρχείοδείτε το zip αρχείοΠρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση
δείτε το pdf αρχείοδείτε το zip αρχείοΣχέδιο Προτεινόμενων Αποφάσεων
δείτε το pdf αρχείοδείτε το zip αρχείοΕντυπο διορισμού αντιπροσώπου
δείτε το pdf αρχείοδείτε το zip αρχείοΣυνολικός αριθμός μετόχων και δικαιωμάτων ψήφου

12/6/2020 - δείτε το pdf αρχείοδείτε το zip αρχείοΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2019

03-06-2020 - δείτε το pdf αρχείοδείτε το zip αρχείοΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

19-12-2019 - δείτε το pdf αρχείοδείτε το zip αρχείοΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΡΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

05-11-2019 - δείτε το pdf αρχείοδείτε το zip αρχείοΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ

30-09-2019 - δείτε το pdf αρχείοδείτε το zip αρχείοΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2019 – 30/6/2019

06-09-2019 - δείτε το pdf αρχείοδείτε το zip αρχείοΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ

02-08-2019 - δείτε το pdf αρχείοδείτε το zip αρχείοΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΡΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

12-07-2019 - δείτε το pdf αρχείοδείτε το zip αρχείοΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ

12-07-2019 - δείτε το pdf αρχείοδείτε το zip αρχείοΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

24-06-2019 - δείτε το pdf αρχείοδείτε το zip αρχείοΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

21-06-2019 - δείτε το pdf αρχείοδείτε το zip αρχείοΝΕΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

δείτε το pdf αρχείοδείτε το zip αρχείοΠρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση
δείτε το pdf αρχείοδείτε το zip αρχείοΣχέδιο Προτεινόμενων Αποφάσεων
δείτε το pdf αρχείοδείτε το zip αρχείοΈντυπο διορισμού αντιπροσώπου
δείτε το pdf αρχείοδείτε το zip αρχείοΣυνολικός αριθμός μετόχων και δικαιωμάτων ψήφου

24-04-2019 - δείτε το pdf αρχείοδείτε το zip αρχείοΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2018

23-04-2019 - δείτε το pdf αρχείοδείτε το zip αρχείοΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

10-04-2019 - δείτε το pdf αρχείοδείτε το zip αρχείοΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

17-01-2019 - δείτε το pdf αρχείοδείτε το zip αρχείοΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

08-11-2018 - δείτε το pdf αρχείοδείτε το zip αρχείοΑνάληψη καθηκόντων Νέου Γενικού Διευθυντή

28-09-2018 - δείτε το pdf αρχείοδείτε το zip αρχείοΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2018 – 30/6/2018

31-07-2018 - δείτε το pdf αρχείοδείτε το zip αρχείοΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2017

31-07-2018 - δείτε το pdf αρχείοδείτε το zip αρχείοΟρθή Επανάληψη Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 26ης Ιουλίου 2018 εξ΄αναβολής από 29/6/2018

27-07-2018 - δείτε το pdf αρχείοδείτε το zip αρχείοΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ

27-07-2018 - δείτε το pdf αρχείοδείτε το zip αρχείοΑποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26ης Ιουλίου 2018 εξ αναβολής από 29/6/2018

23-07-2018 - δείτε το pdf αρχείοδείτε το zip αρχείοΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ

19-07-2018 - δείτε το pdf αρχείοδείτε το zip αρχείοΝΕΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

05-07-2018 - δείτε το pdf αρχείοδείτε το zip αρχείο Ανάληψη καθηκόντων Νέου Οικονομικού Διευθηντή

03-07-2018 - δείτε το pdf αρχείοδείτε το zip αρχείο ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

29-06-2018 - δείτε το pdf αρχείοδείτε το zip αρχείο ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

21-06-2018 - δείτε το pdf αρχείοδείτε το zip αρχείο Ανασυγκρότηση σε Σώμα των μελών του Δ.Σ.

05-06-2018 - δείτε το pdf αρχείοδείτε το zip αρχείο Πρόσκληση σε τακτική γενική συνέλευση
05-06-2018 - δείτε το pdf αρχείοδείτε το zip αρχείο Σχέδιο προτεινόμενων αποφάσεων
05-06-2018 - δείτε το pdf αρχείοδείτε το zip αρχείο Συνολικός αριθμός μετόχων και δικαιωμάτων ψήφου
05-06-2018 - δείτε το pdf αρχείοδείτε το zip αρχείο Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου

30-04-2018 - δείτε το pdf αρχείοδείτε το zip αρχείο ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2017
30-04-2018 - δείτε το pdf αρχείοδείτε το zip αρχείο ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2017 – 31/12/2017

29-09-2017 - δείτε το pdf αρχείοδείτε το zip αρχείο ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2017 - 30/06/2017

11-07-2017 - δείτε το pdf αρχείοδείτε το zip αρχείο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016

07-07-2017 - δείτε το pdf αρχείοδείτε το zip αρχείοΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

12-06-2017 - δείτε το pdf αρχείοδείτε το zip αρχείοΠρόσκληση σε τακτική γενική συνέλευση
12-06-2017 - δείτε το pdf αρχείοδείτε το zip αρχείοΣχέδιο προτεινόμενων αποφάσεων
12-06-2017 - δείτε το pdf αρχείοδείτε το zip αρχείοΣυνολικός αριθμός μετόχων και δικαιωμάτων ψήφου
12-06-2017 - δείτε το pdf αρχείοδείτε το zip αρχείοΈντυπο διορισμού αντιπροσώπου

28-04-2017 - δείτε το pdf αρχείοδείτε το zip αρχείοΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2016

30-09-2016 - δείτε το pdf αρχείοδείτε το zip αρχείοΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2016 - 30/06/2016

30-09-2016 - δείτε το pdf αρχείοδείτε το zip αρχείοΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2016 - 30/06/2016

24-06-2016 - δείτε το pdf αρχείοδείτε το zip αρχείοΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

24-06-2016 - δείτε το pdf αρχείοδείτε το zip αρχείοΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

03-06-2016 - δείτε το pdf αρχείοδείτε το zip αρχείοΠρόσκληση σε τακτική γενική συνέλευση
03-06-2016 - δείτε το pdf αρχείοδείτε το zip αρχείοΣχέδιο προτεινόμενων αποφάσεων
03-06-2016 - δείτε το pdf αρχείοδείτε το zip αρχείοΣυνολικός αριθμός μετόχων και δικαιωμάτων ψήφου
03-06-2016 - δείτε το pdf αρχείοδείτε το zip αρχείοΈντυπο διορισμού αντιπροσώπου

31-03-2016 - δείτε το pdf αρχείοδείτε το zip αρχείο ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2015 
31-03-2016 - δείτε το pdf αρχείοδείτε το zip αρχείο ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015

30-11-2015 - δείτε το pdf αρχείοδείτε το zip αρχείο ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2015 – 30/09/2015 
30-11-2015 - δείτε το pdf αρχείοδείτε το zip αρχείο ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2015 – 30/09/2015

31-08-2015 - δείτε το pdf αρχείοδείτε το zip αρχείο ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2015 – 30/06/2015 
31-08-2015 - δείτε το pdf αρχείοδείτε το zip αρχείο ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2015 – 30/06/2015

22-06-2015 - δείτε το pdf αρχείο Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

29-05-2015 - δείτε το pdf αρχείοδείτε το zip αρχείο ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2015 – 31/03/2015
29-05-2015 - δείτε το pdf αρχείοδείτε το zip αρχείο ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2015 – 31/03/2015

δείτε το pdf αρχείοδείτε το zip αρχείο Πρόσκληση σε γενική συνέλευση
δείτε το pdf αρχείοδείτε το zip αρχείο Σχέδιο προτεινόμενων αποφάσεων
δείτε το pdf αρχείοδείτε το zip αρχείο Συνολικός Αριθμός Μετοχών
δείτε το pdf αρχείοδείτε το zip αρχείο Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου

31-03-2015 - δείτε το pdf αρχείοδείτε το zip αρχείο ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2014
31-03-2015 - δείτε το pdf αρχείοδείτε το zip αρχείο ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014

28-11-2014 - δείτε το pdf αρχείοδείτε το zip αρχείο ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2014 – 30/09/2014
29-08-2014 - δείτε το pdf αρχείοδείτε το zip αρχείο ENNIAΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2014 – 30/09/2014

03-11-2014 - δείτε το pdf αρχείο Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

δείτε το pdf αρχείοδείτε το zip αρχείο Πρόσκληση σε έκτακτη γενική συνέλευση
δείτε το pdf αρχείοδείτε το zip αρχείο Σχέδιο προτεινόμενων αποφάσεων
δείτε το pdf αρχείοδείτε το zip αρχείο Συνολικός αριθμός μετόχων και δικαιωμάτων ψήφου
δείτε το pdf αρχείοδείτε το zip αρχείο Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου

29-08-2014 - δείτε το pdf αρχείοδείτε το zip αρχείο ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2014 – 30/06/2014
29-08-2014 - δείτε το pdf αρχείοδείτε το zip αρχείο ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2014 – 30/06/2014

30-6-2014 - δείτε το pdf αρχείο Αποφάσεις τακτικής γενικής συνέλευσης

δείτε το pdf αρχείοκατεβάστε το zip αρχείο Πρόσκληση σε τακτική γενική συνέλευση
δείτε το pdf αρχείοκατεβάστε το zip αρχείο Σχέδιο προτεινόμενων αποφάσεων
δείτε το pdf αρχείοκατεβάστε το zip αρχείο Συνολικός αριθμός μετόχων και δικαιωμάτων ψήφου
δείτε το pdf αρχείοκατεβάστε το zip αρχείο Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου

30-5-2014 - δείτε το pdf αρχείοδείτε το zip αρχείο Ετήσια οικονομική έκθεση Α' τριμήνου 2014
30-5-2014 - δείτε το pdf αρχείοδείτε το zip αρχείο Στοιχεία και πληροφορίες χρήσης 2013

31-3-2014 - δείτε το pdf αρχείοδείτε το zip αρχείο Ετήσια οικονομική έκθεση 2013
31-3-2014 - δείτε το pdf αρχείοδείτε το zip αρχείο Στοιχεία και πληροφορίες χρήσης 2013

29-11-2013 - δείτε το pdf αρχείο Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου 01/01/2013 - 30/9/2013.
29-11-2013 - δείτε το pdf αρχείο Ενιαμηνιαία οικονομική έκθεση περιόδου 01/01/2013 - 30/9/2013

31-08-2013 - δείτε το pdf αρχείο Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου 01/01/2013 - 30/06/2013
31-08-2013 - δείτε το pdf αρχείο Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Περιόδου 01/01/2013 - 30/06/2013

28-06-2013 - δείτε το pdf αρχείοδείτε το pdf αρχείο ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΝΕΟΥ Δ.Σ.
28-06-2013 - δείτε το pdf αρχείοδείτε το pdf αρχείο ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2013

δείτε το pdf αρχείοκατεβάστε το zip αρχείο Πρόσκληση σε τακτική γενική συνέλευση
δείτε το pdf αρχείοκατεβάστε το zip αρχείο Σχέδιο προτεινόμενων αποφάσεων
δείτε το pdf αρχείοκατεβάστε το zip αρχείο Συνολικός αριθμός μετόχων και δικαιωμάτων ψήφου
δείτε το pdf αρχείοκατεβάστε το zip αρχείο Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου

31-05-2013 - δείτε το pdf αρχείο κατεβάστε το zip αρχείο Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου 01/01/2013 - 31/3/2013
31-05-2013 - δείτε το pdf αρχείο κατεβάστε το zip αρχείο Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Περιόδου 01/01/2013 - 31/3/2013

29-03-2013 - δείτε το pdf αρχείο κατεβάστε το zip αρχείο ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2012
29-03-2013 - δείτε το pdf αρχείο κατεβάστε το zip αρχείο ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012

27-03-2013 - δείτε το pdf αρχείο ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ - ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Χ.Α
27-03-2013 - δείτε το pdf αρχείο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
Designed by Ergologic S.A.