Εκτύπωση 

δείτε το pdf αρχείο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΣ ΣΕ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΣ